SGV gaat in gesprek over de reconstructie van de Boulevard e.o.

De Gemeente Zeist verbetert het wegdek van de Boulevard, het Geroplein, een deel van de Dijnselweg en de rotonde met de Lindenlaan. Dat gaat in vier fases gebeuren. De werkzaamheden zijn 16 oktober gestart en duren tot in 2018. U heeft dit waarschijnlijk al gemerkt. 

Fouten rechtzetten

Als St. Groen Valckenbosch gaan we het gesprek aan met de Gemeeente Zeist. Wij vinden namelijk dat die flinke steken heeft laten vallen in de communicatie naar en ook zeker in het betrekken van de buurt. Bewoners uit Valckenbosch wisten van niks en hebben onvoldoende mogelijkheden gehad vooraf invloed uit te oefenen. Wij zullen dat kenbaar maken richting de wethouder. Wat ons betreft volgt daarop constructief overleg met wijkbewoners, om de nog komende fases beter voor te bereiden en niet nog een keer de fout in te gaan.

En dat is nodig!

Nu ervaren bewoners onnodig extra overlast en voelt menigeen zich overvallen door de ontstane situatie. We zien bijvoorbeeld extra sluipverkeer dat om de werkzaamheden heen, een weg door onze wijk zoekt. Wat gevaarlijke situaties oplevert voor bijvoorbeeld naar school fietsende kinderen. En we zien dat er nu ad hoc maatregelen genomen worden om overlast te beperken, die voor ons getuigen van een onvoldoende doordacht plan. Onder bewoners die nu dagelijks overlast ervaren leeft grote ongerustheid en actie bereidheid.   

Doet u mee?

Wanneer u zich hier bij betrokken voelt én u voelt zich geroepen er ook iets aan te doen, dan nodigen we u uit dat bij het bestuur van St. Groen Valckenbosch kenbaar te maken. Dat kan door een email te sturen naar stgroenvalckenbosch@gmail.com  We nemen dan graag contact met u op.

Informatie en klachten?

Wilt u meer weten over de werkzaamheden, uw opmerkingen maken en / of uw vragen stellen? 

1. Kijk dan op de site van de gemeente: https://www.zeist.nl/inwoner/parkeren-en-bereikbaarheid/werk-aan-de-weg/boulevard-en-geroplein/

2. of bel met de gemeente op het nummer 14030

3. of ga naar het inloopspreekuur van de aannemer, in de bouwkeet op het Geroplein, iedere woensdagochtend tussen 10 en 12 uur 's morgens. 

Er leeft veel onrust in de wijk. Laat vooral uw stem horen bij de instanties die hier over gaan: de Gemeente Zeist en de aannemer. En meldt u bij ons om gezamenlijk een vuist te kunnen maken.