Sloop tunneltje & meer verkeer in Valckenbosch? Maak voor 23 september (!) bezwaar.

Dit bericht is huis aan huis in een deel van Valckenbosch in de bus gedaan. Mocht u bezwaar willen maken tegen meer verkeer in de wijk als gevolg van het slopen van het tunnetje in het centrum van Zeist, dan heeft u tot 23 september! 

"Geachte bewoners van de Dalweg (tussen Boulevard en Berkenlaan), de Berkenlaan (tussen Dalweg en Bergweg) en Jacob van Lenneplaan,

Deze huis-aan-huis brief ontvang u van de initiatiefnemers van het burgerinitiatief Centrumvisie.

Als gevolg van de voorgenomen afsluiting van het tunneltje bij de Klinker, onderdeel van de Centrumvisie die op 3 maart 2015 is vastgesteld door de gemeenteraad, en aanvullende verkeersmaatregelen in het Wilhelminapark en rond de Torenlaan (‘wijkverkeersplannen’) zal het autoverkeer in uw straten toenemen. Dit blijkt uit recente berekeningen in het gemeentelijk verkeersmodel.

 •   Dalweg, toename 2.900 auto’s per dag, ofwel + 120 %

 •   Berkenlaan, toename 1.900 auto ́s per dag, ofwel + 155 %

 •   Van Lenneplaan,  toename 1.300 auto ́s per dag, ofwel + 25 %

Ook elders in Zeist ontstaan grote verkeerstoenamen als gevolg van deze plannen.

Wij zijn hier tegen en doen ons uiterste best om de realisatie van deze plannen tegen te houden. Wij vinden dat het college van B&W de samenleving hierover slecht informeert. Wij vermoeden dat velen van u niet op de hoogte zijn van deze gevolgen; daarom deze huis-aan-huis brief.

De besluiten om de centrumvisie te realiseren, zijn nog niet onherroepelijk. Er is veel maatschappelijke weerstand tegen deze plannen. Toch wil de gemeente met een tijdelijk verkeersbesluit al op korte termijn het tunneltje bij de Klinker gaan slopen. Wij proberen dat tegen te houden met bezwaarschriften, een verzoek om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Midden Nederland en door de bewoners van Zeist te waarschuwen.

Zie voor verdere informatie de site van Beter Zeist, http://beterzeist.nl/?page_id=8687#TUNNELTJE. Wat kunt u doen als u hier tegen bent?

 •   Dien een bezwaarschrift in tegen het tijdelijke verkeersbesluit om het tunneltje te slopen. Dit kan tot 23 september. Op de site van Beter Zeist staat een voorbeeld.

 •   Verenig u. Wij komen via Beter Zeist graag in contact met een vertegenwoordiging van uw straten. Wij zijn benieuwd of de gemeente u goed geïnformeerd heeft over deze gevolgen.

 •   Stuur brieven aan de gemeenteraad, zoek de publiciteit en gebruik sociale media. Spreek daarin uw steun uit voor onze initiatieven.

 •   Dien t.z.t. bezwaarschriften in tegen de nog te nemen definitieve verkeersbesluiten die nodig zijn om de centrumvisie te realiseren.

 •   Maak gebruik van beroepsmogelijkheden.
  Met vriendelijke groet,
  De initiatiefnemers van het burgerinitiatief Centrumvisie"

 • Wij dachten dat u hier belang bij zou kunnen hebben.

 • Vriedelijke groeten, bestuur SGV