Brief Gemeente Zeist inz. verkeer Boulevard

Beste buurtgenoten,
In december heeft een delegatie van het bestuur van St. SGV op straat in de stromende regen tijdens een drukke ochtendspits geproken met de wethouder van verkeer, dhr. Luca en een van zijn ambtenaren. Ook een aantal medebewoners was daar bij aanwezig. 
We hebben duidelijk gemaakt dat wij zeer ontstemt zijn in het gebrek aan of de te late communicatie rondom verkeersmaatregelen en het daardoor veroorzaakte extra sluipverkeer door onze wijk. En ook dat wij als gesprekpartner van de gemeente verbaasd zijn dat we niet betrokken werden in de plannen.
Men gaf toe ons bestaan niet te kennen, waar wij in het verleden samen met diezelfde gemeente succesvol verkeersremmende maatregelen in de wijk hebben gerealiseerd, maar dat was men kennelijk vergeten ... Dit leverde wel de toezegging op dat er een vervolggesprek komt (we wachte nog steeds op een uitnodiging ..) en  dat we geinformeerd zullen worden. Met als resultaat dat we nu in de email-verzendlijst zijn opgenomen. Een minimale verbetering van de communicatie.
 
Op de vergadering van Stg. Groen Valckenbosch op 11 januari 2018 bleek dat niemand uit het bestuur een al gemailde brief met info over de werkzaamheden aan de Boulevard ook persoonlijk in de brievenbus had ontvangen. Dat was wel beloofd door de gemeente/ wethouder Luca. We vrezen dat dit voor heel de wijk op gaat.
Derhalve hebben wij besloten eenmalig aan alle buurtbewoners van wie wij een e-mailadres hebben, de brief die wij in December ontvingen, door te sturen. Vooral omdat de werkzaamheden a.s. maandag weer beginnen. Daarom publiceren wij deze brief ook hier op onze site. Voor reacties hierop van inhoudelijke aard, verwijzen wij u naar de kanalen die in de brief genoemd worden:
Datum: 18 december 2017

Betreft: Werkzaamheden Boulevard in 2018

Geachte heer/mevrouw,

Middels verschillende media bent u geïnformeerd over de werkzaamheden aan de Boulevard te Zeist. De eerste twee van de vier fases zijn in 2017 uitgevoerd en voor 2018 staan de laatste twee in de planning. Met deze brief willen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Gewijzigde werkvolgorde;

In afstemming met de lopende en voorgenomen projecten in en rond het centrum van Zeist en in goed overleg met de Openbaar Vervoer aanbieders is een wijziging in de werkvolgorde doorgevoerd. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving gaan we, als de weersomstandigheden het toelaten, vanaf 15 januari 2018 als volgt aan het werk:

Er kunnen wijzigingen in de start en eindmomenten zijn door weersomstandigheden en/of voortgang van het werk. Houdt u de website van de gemeente hiervoor in de gaten.

Direct aanwonenden worden in de week voor aanvang van de werkzaamheden apart schriftelijk geïnformeerd.

Verkeersomleidingen en bereikbaarheid;

Aangezien de Boulevard voor de uitvoering van de werkzaamheden afgesloten wordt, zal het verkeer omgeleid worden. Dit wordt gedaan om de woonwijken heen. Het is echter niet te voorkomen dat mensen, die de aanwijzingen negeren, als sluipverkeer door de woonstraten rijden. De gemeente raad dit ten sterkste af.

Uw woning of bedrijf, als die aan de Boulevard gelegen is, zal tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijven. In onze informatie brief, die een week voor start van de werkzaamheden komt, zullen wij u hier nader informeren.
Met hulpdiensten is er contact over de bereikbaarheid van de betreffende woningen en bedrijven.

Meer informatie omtrent de verkeersmaatregelen, omleidingen en werkzaamheden kunt u vinden op de website van Gemeente Zeist:: www.zeist.nl/werkaandeweg.

Aan de bewoners/ ondernemers van dit pand

Fase 3a:

Rotonde Boulevard / Antonlaan / Lyceumlaan

page1image18864

Week 3 t/m 6

Fase 3b:

Boulevard tussen rotonde Antonlaan en rotonde Lindelaan

page1image22248

Week 3 t/m 13

Fase 4a:

Rotonde Boulevard / Lindelaan

page1image25608

Week 14 t/m 17

page1image26976

Fase 4b:

Boulevard tussen rotonde Lindelaan en Geroplein

Week 14 t/m 26

page1image30320
 page1image31232
 Openbaar vervoer;

Tijdens de werkzaamheden zullen er verschillende buslijnen omgeleid worden. In de periode van week 3 t/m 17 zal de bus bijvoorbeeld over de Lyceumlaan van en naar de Lindelaan rijden. Ook rond het busstation en de routes over de Boulevard worden anders gereden of omgeleid. Houdt hiervoor de informatie van de busvervoerder in de gaten.

NUTS werkzaamheden;

Gelijktijdig met de werkzaamheden aan de Boulevard gaan Stedin, KPN en Vitens een aantal leidingen of kabels vervangen. Dit gelijktijdig uitvoeren beperkt de overlast. De NUTS-bedrijven informeren u zelf als u effecten van deze werkzaamheden kunt verwachten.

Contact:

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u ons bereiken door een mail te sturen naar omgevingszaken@vandoorngeldermalsen.nl of te bellen naar telefoonnummer 0345-571141. Bij geen gehoor kunt u altijd contact opnemen met gemeente Zeist via telefoonnummer 14030.

Met vriendelijke groet, namens Bouwteam groot onderhoud Boulevard Geroplein,

page2image8952Christian de Wit bc
Omgevingsmanager

Postbus 61, 4190 CB Geldermalsen Laageinde 15a
4191 NR Geldermalsen

Telefoon 0345 – 57 11 41
E-mail: info@vandoorngeldermalsen.nl www.vandoorngeldermalsen.nl

NL61 ABNA 0416 3545 99 BTW nr. NL0036.92.772 B01 KvK Utrecht: 11012378